fbpx

Անվտանգության Ճարտարագիտություն

Զիլ Ակադեմիան և Ձեռնարկությունների Ինկուբատոր Հիﬓադրամը «Սայհաբ Հայաստան» կիբեռ
անվտանգության նախաձեռնության շրջանակում կիբեռանվտանգության ոլորտում առաջատար
մասնագետներ պատրաստելու նպատակով սկսում են ավագ դպրոցի աշակերտների համար
նախատեսված ապագա անվտանգության ոլորտի ճարտարագետների դասընթաց:

Դասընթացի շրջանակում նախազորակոչային տարիքի աշակերտները հնարավորություն
կունենան ստանալ գիտելիքներ և հմտություններ, որոնք իրենց կօգնեն դառնալ մրցունակ
մասնագետներ՝ բարձր մասնագիտական որակավորմամբ։

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՁԵՌՔ ԲԵՐՎՈՂ ԱՄԵՆԱՊԱՀԱՆՋՎԱԾ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԸ

Այց IT ընկերություն
Email գրելու հմտություններ
Հաղորդակցության հմտություններ
CV գրելու հտություններ
Գիտելիքների փոխանակում
Linkedin-ում պրոֆեսիոնալ էջի պատրաստում
Նախապատրաստում հարցազրույցներին
Տեխնիկական անգլերեն

Համակարգչային Գիտություն

1
Այս փուլի ընթացքում կծանոթանանք համակարգչի հիմունքներին, համակարգչային գիտության պատմությանն ու թե ինչպես են աշխատում ժամանակակից համակարգիչները: Փուլը ներառում է նաև սարքավորումների, ալգորիթմերի, երկուական և բուլյան համակարգերի ուսումնասիրում։

Օպերացիոն Համակարգեր

1
Այս փուլի ընթացքում ամբողջությամբ ուսումնասիրելու ենք օպերացիոն համակարգերի հիմունքները՝ կենտրոնանալով UNIX համակարգերի վրա (Linux, BSD) միաժամանակ սովորելով ժամանակակից կոմերցիոն օպերացիոն համակարգեր ինչպիսին է Windows և macOS: Ծրագրավորման լեզուներից կուսումնասիրենք C և Python։ Փուլը ներառում է նաև ֆայլային համակարգերի, CPU պլանավորման և I/O սարքերի ուսումնասիրություն։

Համակարգչային Ցանցեր

1
Այս փուլի ընթացքում կուսումնասիրենք ժամանակակից համակարգչային ցանցերը՝ կենտրոնանալով Unix և կոմերցիոն սարքավորումների վրա (Cisco, Juniper)։ Փուլը ինչպես նաև ներառում է LAN, Routing և WAN տեխնոլոգիաներ, ենթակառուցվածքների ծառայություններ, անվտանգություն և կառավարում։

Համակարգչային Անվտանգություն

1
Այս փուլի ընթացքում կսովորենք համակարգչային անվտանգության հիմունքները՝ տեսական առումով ուսումնասիրելով InfoSec պատմությունն, իսկ գործնական առումով Capture the Flag մրցույթների մասնակցությամբ։

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist
Enrolled: 30%, 40%, 50% students
Duration: 4 ամիս
Lectures: 4
Video: Շաբաթական 3 անգամ